เมนู

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เงินกู้ เงินด่วน บริษัท รุ่งเรือง การเงิน จำกัด.โทร.082-012-8051

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ /สินเชื่อเงินด่วน
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ /สินเชื่อเงินด่วน


             🚩 บริษัท รุ่งเรื่อง การเงิน จำกัด. 🚩
             ยินดีให้บริการ สินเชื่อ เงินด่วน เงินกู้ สำหรับเจ้าของธุรกิจและเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเงิน💰♻️ทุนหมุนเวียน♻️ในระยะสั้นๆ เพื่อเสริมสภาพคล่องในธรุกิจของท่าน ขั้นตอนในการอนุมัติของ☑️เราไม่ยุ่งยาก ให้วงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาท อนุมัติรับเงินทันทีภายใน 30นาทีหลังจากทำสัญญาค่ะ  


             คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

             - มีธุรกิจหรือกิจการเป็นของตนเอง
             - ธุรกิจหรือกิจการต้องจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท,หจก.,

             หรือจดทะเบียนพาณิชย์
             - มีหน้าร้านที่ชัดเจน มีที่พักที่สามารถตรวจสอบได้
             - มีการใช้เช็ค ในนามบริษัท หรือเช็ค ส่วนตัว